Tuesday 16th August 2022,
Roads Tlf. 70 23 28 12

Tungt arbejde i trafikken

dag3

Det er os du skal bruge, når der skal samles eller nedtages tungt materiale, fra kraner til elevatorskakter,skurvogne eller skurbyer eller lign. materiel. Ring for at høre nærmere på tlf. 70 23 28 12 [...]

October 27, 2013 roadsdk Lægteafspærringer 0

Afspærringshegn til gadearrangementer

afspærringshegn

Vi tilbyder opsætning, levering og udlejning af afspærringshegn, som er faste og robuste og velegnede til arrangementer i tættere byområder. [...]

September 1, 2013 roadsdk Gadearrangementer 0

Lægteafspærringer og skiltning

lagteafsparring

I forbindelse med midlertidige vejarbejder tilbyder vi opsætning og etablering af afspærring. Afspærringen kan flyttes og ud over, at du er med til skabe trafiksikkerhed , sikrer du også dit arbejdsområde.  På vejarbejder som varer over flere dage kan vi føre tilsyn med afspærringen løbende. [...]

August 17, 2013 roadsdk Lægteafspærringer 0

C61 – Standsning & Parkering forbudt

c61

Vi sørger for opsætning af standsning og parkering forbudt og indhentning af de nødvendige tilladelser,  så du kan komme til med dit materiel, container eller lastbil,  og arbejdsområdet er frit når arbejdet skal udføres.  Der foretages dokumentation og elektronisk registrering af afspærring, som sikrer dig den bedst mulige retssikkerhed i [...]

August 17, 2013 roadsdk Standning & Parkering forbudt 0

Tavlevogne og tavlevognskørsel

skiltevogn

Til brug for bevægeligt arbejde på veje, motorveje anvendes typisk tavlevogne.  Vi udlejer og tilbyde tavlevogne og skiltevogne med eller uden chauffør. Tavlevognene kan leveres pr. adresse hvorved der kan opnås tidsbesparelse på jeres arbejder, hvilket kan være både motorvejsarbejder og andre arbejder i byer.   [...]

May 24, 2013 roadsdk Tavlevognskørsel 0

Opsætning og transport af autoværn og betonværn- hoffmann klodser

betonklods

Afspærring til byggeri som indrager vejareal, herunder også fortov og cykelsti, skal som udgangspunkt ansøges og godkendes af kommunen.  Særlige hensyn skal tages til de bløde trafikanter hvis der er risiko for påkøring eller anden risiko for personskader i forbindelse med vejarbejder. Betonværn og autoværn er effektive og forebyggende mod [...]

May 24, 2013 roadsdk Betonværn 0

Sikkerhed for trafikanter

veje-vejdirektoratet

Alt vores arbejde tager udgangspunkt i at sikre trafikanter, både gående, cykelister og billister. Vi sikrer vores arbejde ved dels at udarbejde skilteplaner og lave forudgående trafik- undersøgelser, foretage vejmøder, og være i  løbende  dialog med den respektive kommune eller vejdirektoratet og vores kunder. [...]

April 28, 2013 roadsdk Sikkerhed 0

Værn om vores medmennesker

sikkerhed

Kommunerne ligger mere og mere vægt på trafiksikkerhed og ønsker at nedbringe antallet af ulykker gennem forebyggende trafik- og vejplanlægning.  Tidligere to sporede veje bliver til et sporede, og vejmarkeringer bliver bedre og bedre. Ikke mindst cykelister i Københavns Kommune bliver prioriteret højt, og man har flere steder udvidet vejarealet [...]

April 28, 2013 roadsdk Sikkerhed 0

Tryghed i trafikken

tryghed-i-trafikken

Vi arbejder dagligt med tryghed og sikkerhed i trafikken.  Man skelner mellem bløde trafikanter og den øvrige trafik.  Hent vores folder , tryghed i trafikken, og lær mere om hvordan du hjælpe til med bedre trafiksikkerhed. [...]

April 28, 2013 roadsdk Sikkerhed 0

Motorvejsafspærringer

motorveje-tavlevogne

Skal der laves vejarbejder på motorveje gælder der særlige regler for afspærring. Ring for at høre nærmere og hvordan vi kan hjælpe til med at I får den endelige tilladelse og foretaget den rigtige vejmarkering. [...]

March 31, 2013 roadsdk Motorvejsafspærringer 0