Tuesday 16th August 2022,
Roads Tlf. 70 23 28 12
 • dag3

  Tungt arbejde i trafikken

  Det er os du skal bruge, når der skal samles eller nedtages tungt materiale, fra kraner til elevatorskakter,skurvogne eller skurbyer eller lign. materiel. Ring for at høre nærmere på tlf. 70 23 28 12

 • afspærringshegn

  Afspærringshegn til gadearrangementer

  Vi tilbyder opsætning, levering og udlejning af afspærringshegn, som er faste og robuste og velegnede til arrangementer i tættere byområder.

 • lagteafsparring

  Lægteafspærringer og skiltning

  I forbindelse med midlertidige vejarbejder tilbyder vi opsætning og etablering af afspærring. Afspærringen kan flyttes og ud over, at du er med til skabe trafiksikkerhed , sikrer du også dit arbejdsområde.  På vejarbejder som varer

 • c61

  C61 – Standsning & Parkering forbudt

  Vi sørger for opsætning af standsning og parkering forbudt og indhentning af de nødvendige tilladelser,  så du kan komme til med dit materiel, container eller lastbil,  og arbejdsområdet er frit når arbejdet skal udføres.  Der

 • skiltevogn

  Tavlevogne og tavlevognskørsel

  Til brug for bevægeligt arbejde på veje, motorveje anvendes typisk tavlevogne.  Vi udlejer og tilbyde tavlevogne og skiltevogne med eller uden chauffør. Tavlevognene kan leveres pr. adresse hvorved der kan opnås tidsbesparelse på jeres arbejder,

 • betonklods

  Opsætning og transport af autoværn og betonværn- hoffmann klodser

  Afspærring til byggeri som indrager vejareal, herunder også fortov og cykelsti, skal som udgangspunkt ansøges og godkendes af kommunen.  Særlige hensyn skal tages til de bløde trafikanter hvis der er risiko for påkøring eller anden

 • veje-vejdirektoratet

  Sikkerhed for trafikanter

  Alt vores arbejde tager udgangspunkt i at sikre trafikanter, både gående, cykelister og billister. Vi sikrer vores arbejde ved dels at udarbejde skilteplaner og lave forudgående trafik- undersøgelser, foretage vejmøder, og være i  løbende  dialog

 • sikkerhed

  Værn om vores medmennesker

  Kommunerne ligger mere og mere vægt på trafiksikkerhed og ønsker at nedbringe antallet af ulykker gennem forebyggende trafik- og vejplanlægning.  Tidligere to sporede veje bliver til et sporede, og vejmarkeringer bliver bedre og bedre. Ikke

betonklods

Afspærring til byggeri som indrager vejareal, herunder også fortov og cykelsti, skal som udgangspunkt ansøges og godkendes af kommunen.  Særlige hensyn skal tages til de bløde trafikanter hvis der er risiko for påkøring eller anden [...]

motorveje-tavlevogne
Posted On March 31, 2013 | No Comments on Motorvejsafspærringer

Skal der laves vejarbejder på motorveje gælder der særlige regler for afspærring. Ring for at høre nærmere og hvordan vi kan hjælpe til med at I får den endelige tilladelse og foretaget den rigtige vejmarkering. [...]

afspærringshegn

Vi tilbyder opsætning, levering og udlejning af afspærringshegn, som er faste og robuste og velegnede til arrangementer i tættere byområder. [...]