Tuesday 16th August 2022,
Roads Tlf. 70 23 28 12

Sikkerhed for trafikanter

veje-vejdirektoratet

Alt vores arbejde tager udgangspunkt i at sikre trafikanter, både gående, cykelister og billister. Vi sikrer vores arbejde ved dels at udarbejde skilteplaner og lave forudgående trafik- undersøgelser, foretage vejmøder, og være i  løbende  dialog med den respektive kommune eller vejdirektoratet og vores kunder.

Comments are closed.