Tuesday 16th August 2022,
Roads Tlf. 70 23 28 12

Opsætning og transport af autoværn og betonværn- hoffmann klodser

betonklods

Afspærring til byggeri som indrager vejareal, herunder også fortov og cykelsti, skal som udgangspunkt ansøges og godkendes af kommunen.  Særlige hensyn skal tages til de bløde trafikanter hvis der er risiko for påkøring eller anden risiko for personskader i forbindelse med vejarbejder.

Betonværn og autoværn er effektive og forebyggende mod påkørsel og anvendes med fordel når der byggeri eller andet vejarbejder, som er af længere varighed eller hvor der skal afskærmes mod gående eller cykellister.

Vi udlejer og sørger for opsætning samt tilhørende kantmarkeringer, lægter og stolper så jeres arbejde kan foregå hensigtsmæssigt og mest effektivt. Vi har hoffmanklodser (trafikværn) i både 1,2m og 2,4m . For 2,4m har vi to modeller hvoraf den ene er særlig egnet til løbende flytning med f.eks. teleskoplæsser, og hvor stolperne ikke hænger ud i bunden. Disse kan med fordel anvendes hvis afspærringen skal flyttes i takt med arbejdets udførsel.

Tag os med på råd når I skal anvende betonværn og når det er nødvendigt at indrage vejareal til byggeplads, lastbilsluser og lign. Der er meget at spare ved at gøre det rigtigt fra starten. Vi kan levere både betonværnsafspærring, byggepladshegn og det materiel der er nødvendigt for at I kan arbejde uhindret og mest effektivt.

bestil

Comments are closed.